Äptirfylghiare

Old Swedish Dictionary - äptirfylghiare

Meaning of Old Swedish word "äptirfylghiare" (or æptirfylghiare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirfylghiare Old Swedish word can mean:

äptirfylghiare (æptirfylghiare)
1) följeslagare, ledsagare. iomffrun mz sin brodher, oc theras äptherföliara Lg 3: 300.
äptirfylghiare (æptirfylghiare)
2) efterföljare, en som följer (ngns) föredöme. om i ärin godhra älskara äpteföLghiara Bo 124. " han är iheSu christi sandher äffterföliare (imitator" Su 194. " hwar en troen gudz wen, discipulus oc äpterföLghiare" ib 348. ib 349, 350. hwilke som wilia warda gudelika snillis oc henna lärdoms ödhmiuke discipuli oc äpteföLghare ib 364. LfK 20. diäfwlsens äptherföliare ib 8.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirfylghiare may have also been written as æptirfylghiare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • äpter-.
  • äpther-.
  • äffter-.
  • äpte-.
  • -fölghiare.
  • -fölghare.
  • -föliare )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᚠᛦᛚᚵᚼᛁᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back