Äptirmaning

Old Swedish Dictionary - äptirmaning

Meaning of Old Swedish word "äptirmaning" (or æptirmaning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirmaning (æptirmaning)
efterföljande kraf, yutterligare el. senare kraf. later jak. .. frw ermegard oc henna arfua lidugha oc lösa, quitta oc fri for alla äptermaning aff mic älla minom arfuom SD NS 2: 236 (1409). ib 17 (1408). latom wy. .. jerl jönisson oc cristin jänisa dottir. .. jönis hanisson ok hans arfwa fri ok quitta för os ok warom arfwom för alle äptirmaningh om thet förscrufna ärfda skipte FH 4: 7 (1450). SJ 46 (1430), 64 (1436), 67 (1437) o. s. v. Jfr namaning.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirmaning may have also been written as æptirmaning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • äpter-.
  • epter- SJ 46 (1430).
  • efter- ib 64 (1436)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᛘᛆᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back