Äptirsväria

Old Swedish Dictionary - äptirsväria

Meaning of Old Swedish word "äptirsväria" (or æptirsværia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äptirsväria (æptirsværia)
svärja efter, med ed bekräfta. VGL II Add. 11: pr. hwilkit thessa tolf i räffstine satho. .. ransakdho oc epter sworo SD NS 1: 433 (1405). " äpther thy som II men vitnadho k häraz nämpdhin äpther svoor" ib 476 (1405). som witnadhe ok effter swor stafuadhom edhe at fornempde brun hörer almännelcia menthetinne til SJ 84 (1441). " huilke ther vm til stodho oc i helgonen epter sworo stafuadom edhe at sua i sanninden war skedh" ib 133 (1444). FH2: 115 (1438). the vithnande ranzsakadhe och efftyer saro. at swa j sannindhene giffuid war ib 6: 64 (1476). " thenne för:de män gildade och effer sworo medh hannus i luis medh fädernes weta sina, att thenne för:ne råår äre rätte råår emillan lusi och jyringi" BtFH 1: 16 (1494, nyare afskr.). thet ransakade 12 synemän och effersuoro ib 20 (1466, nyare afskr.). ib 25 (1484, nyare afskr.) o. s. v.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äptirsväria may have also been written as æptirsværia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • äpther-.
  • epter-.
  • effter- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛏᛁᚱᛋᚠᛅᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
VGL
Vestgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.
➞ See all works cited in the dictionary

Back