Arf

Old Swedish Dictionary - arf

Meaning of Old Swedish word "arf" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arf Old Swedish word can mean:

arf
L.
arf
1) arf, egendom som genom någons död öfvergår el. öfvergått i annans besittning, ärfd egendom. dömde sin son britanicum fra fadhers arue Bil 305. " waart rätta fadherligit arff" MB 2: 276. " mista arff äpter wan fadher ib 1: 419. "" thet gotzeth är mik tilkomit epter the for:do mina fadhorsröstor i rätto arfwe" SD NS 2: 48 (1408). thär mik är een deel aff rätto arfwe epter fadher ok modher ib 53. " eth arff som fallit war epter. .. margGreta olaffzdotther" DD 1: 79 (1431). taka rikit ok arfwit Bir 1: 228. " hafua. .. saalt. .. alt thät godz ok ägho, badhe morghingafuo ok ärff. .. ther wi äghom i hösiö" SD NS 2: 291 (1410). - i relig. mening. äuärdhelikit arf Gr 294. Bir 3: 91. " hymerikis arff ib 1: 66. - allit. arf ok eghit. i som arff oc eghit haffue i suerige" BSH 5: 486 (1511). " haffwom atirfangit wart rätta arff oc eghit (herediatem patrum nostrorum)" MB 2: 276.
arf
2) arfsrätt. " äntigia giffs nakrom nakar gafwa for kärlek oc hemelikhet älla for arff älla mz skipte älla for ödhmiuka thiänist Bir 2: 204. - allit. arf ok odhal. wara jorder som oos ära rettelige ok skelige tilkomma medh arff ok odeel" BSH 3: 146 (1463).
arf
3) jordegendom (i allmh.)? jordegendom som någon vid sin död lemnar efter sig? i ortnamn. kluBSens arff VAH 24: 326 (1377). karlss arff ib. " sten bärnä arff" DD 1: 47 (1386). " nils i adams arfvet" ib 55 (1399, afskr.). ena thäkt a coperberghena som hetir baaMBaraarfwit ib (1400). pantsatte ... thera godz som the pa sato som heter dafinzawarit ib 56 (1400). a mats arff byggiandhe och boendes i kopparberghet ib 81 (1434, afskr.). enkioarffit ib 2: 2 (1383). alt sowaldzarffwet ib 6 (1386) o. s. v. - Jfr arver, arve, ärve, samt atergangs-, bak-, bryst-, bröþra-, dana-, fädherne-, fädhernis-, firi-, hedhers-, iordha-, iämn-, iämnaþa-, kollar-, maghar-, niþar-, ofsinnis-, prästa-, qvinna-, senaþa, sidho-, skyld-, sköt-, þräla-, vigh-arf.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ärff SD NS 2: 291 (1410)),
  • arfs gods ,
  • arfs rätter ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back