Argher

Old Swedish Dictionary - argher

Meaning of Old Swedish word "argher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

argher
ond. arg. ath betala skolande honum. .. jnnan half manadh dagh epther Pascha vtan alt hinder oc alla argha list Gadolin Pants 269 (1364). svår; neslig. at han skulle forgöras aff oss mz argom niqua) död Troj 156.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back