Ärin

Old Swedish Dictionary - ärin

Meaning of Old Swedish word "ärin" (or ærin) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärin (ærin)
äril, härd, eldstad. "þär vghn ok ärin är" SR 34. han (ugnen) skifftis j twa dela. .. wphöyandis ärymen Cod. Holm. Peder Månssons »liber B», bl. 278 v. (enl. meddelande af Förste Bibliotekarien Dr. R. Geete).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärin may have also been written as ærin

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • äryn.
  • ärne ÖGL ES 4: pr., 5, 16: 2, B 3: pr.; SML LKk 2: pr., B 18: pr. arne ÖGL ES 4: pr. i var., 5 i var., 16: l2 i var., B 3: pr. i var. arni SML Kk 2: pr. li var. ariin (sannolikt för arni) VGL V 1),
  • ärins hus

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back