Ärm

Old Swedish Dictionary - ärm

Meaning of Old Swedish word "ärm" (or ærm) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärm (ærm)
ärm. "kortelin haweir twa ärma (manicas)" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 19. " thera (munkarnes) ärma äru nu thranga oc kröpadha hulka fordhom varo vidha" ib 2: 70. " nar han stak armana j ärmanär" ib 132. ib 5: 39. VKR 12. " ärmane af kwghlenom skullu ey länger räkya än ytarst vppa längsta fingrith oc skötiu aff ärmene vidher handena binDis matelika til armen medh enom knap swa som andra ärma" ib 57-8. tha hon syna syndroga ärmär ok blikande arma vpräkte syntes allom androm frumen swa som hon hafde gulskynadne ärmä. .. besatta mz dyyrom stenom Lg 3: 548. " han strök sinä armar (strycr up ermina) oc skulde twa sinä händer" Di 103. hwar som. .. strikär sine ärme op SGGK 105. arsenius. .. hiölt sina ärm för ögonen Lgren. 1875.">LfK 144.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärm may have also been written as ærm

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • arm: armar Di 103 ;
  • armana Bir 5: 39. -ar),
  • ärma band ,
  • ärma kapa
  • erma- )
  • ärmaspännilse ,
  • ärmaspänxl
  • ermespenzel )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back