Ärre

Old Swedish Dictionary - ärre

Meaning of Old Swedish word "ärre" (or ærre) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärre (ærre)
ärr. Punicus är en hwiter sten. .. rensar böldher, wpfyller ärre PMSkr 487. thett (alun) bortagher kartnägle och blöter hårdh ärre, som äro effter såår ib 644 (avskr). Myn ärre äru synderslithin och rothnad SvT 44.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärre may have also been written as ærre

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvT
Den Svenska Tideboken. [Utg. av G. E. Klemming] 1854. [Efter gammalt tryck fr. c. 1525].
➞ See all works cited in the dictionary

Back