Artikel

Old Swedish Dictionary - artikel

Meaning of Old Swedish word "artikel" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

artikel
L. artikel, mindre afdelning i en uRKund. om nogen artikel. .. foRKräncht vorthe FM 386 (1508). til mere wisSO, stadhfestilse och fulbordhan thessa forscreffna ordha och artikla SD NS 1: 300 (1403). ib 675 (1407). RK2: 1728. " articula och pwnchter" BSH 5: 365 (1509). articla ok puncta SO 33. ib 32, 47, 117 o. s. v. eth mynsta articell ib 116.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • articul: -ulum SD NS 1: 675 (1407); -ula BSH 5: 365 (1509). -ar),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᛏᛁᚴᚽᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back