Ärvodha

Old Swedish Dictionary - ärvodha

Meaning of Old Swedish word "ärvodha" (or ærvodha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ärvodha (ærvodha)
arbeta. Wthan ärfwodha throlica oc hopas altidh a gudhz miskund SkrtUppb 26. Är thät swa at thu. .. ser andra ärfwodha j androm thingom ib 37. " tak phisicam the konstena ok ärffwodha j hänne" SpV 356. Mädhan saa är at wi här ärffwodhom ib 430. Annar medh oppinbara ondo ärffwodar at dräpa sin jämcristin, badhe ärffwodha the at swika ib 431. " tha skalt thu altidh tik idhka, ärffwodhande, medh hogh ok kropp, j andheliko ärffwodhe. .. ärffwodhin medh idhrom handhom" ib l440. Läthin ey ärffwodar hon, ey haffwer hon ok lhwilo ib 150. Min son ... hwar thin mästara. .. ärwodhadho mykit til at thu matte thit liiff behaldha Prosadikter 215.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ärvodha may have also been written as ærvodha

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • arvodha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᚠᚮᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back