Arvoþe

Old Swedish Dictionary - arvoþe

Meaning of Old Swedish word "arvoþe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

arvoþe Old Swedish word can mean:

arvoþe
L.
arvoþe
1) arbete. " skal myätas hans ärwþi" SD 5: 637 (1347). " taki fult firi sit arwþi ib. mit äruuþe" Lg.">Bu 3. " hwlkin swen SOm forsumar sins husBondha ärffuodhe" SO 6. " huilken suen SOm sijns husBondha arbethe forsumar ok är han vthan lagha forfal tha fylle vp sijns husBondha aruodhe" ib 71. tolkom swen aruodhe giffwa ib 21. " är swennen skyllogher husBondha fulth äruodhe" ib. " mz. .. thinna handa arffuode" Bok. Utg. af E. Rietz. 1842.">VNB 3. " medh likamliko ärfuodhe wordho the quämelikare till andelikit ärfuodhe" VKR 79. the skulu hwilas aff theras arffwodhom (laBoriLg.">Bus) MB 2: 355. " iak tappar ey mit äruodhe älla lön" Gr 271. " tu äther thynna handha erffuot" Lgren. 1875.">LfK 243. - ärende. spurþe þän siþarst com at huat aruuþe þe uaro sua mange ut cumme Lg.">Bu 419. - Jfr biärgs-, handa-, thräla-arvoþe.
arvoþe
2) arbete, det SOm är arbetadt. toko af honom modhorenna äruodhe (opus factum accepit) Bo 15.
arvoþe
3) möda. " höghra väghin är skip ther han ma in springa ok mz äruodhe (laBoriose) vndan koma" Bir 2: 218. ib 219. " liidha. .. alla handa erffuodh ok mödho" Lg 3: 535. Lgren. 1875.">LfK 259.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • aruuþe.
 • arwþi.
 • ärvodhe.
 • eruodhe Bil 633. ärruþe. ärwþi. ärwadhe SD NS 1: 379 (1404); Su 5. erffuodh. erfuodh LfK 259. erffuot),
 • arvodhis afslagh
 • ärffwodz- )
 • arvodhis dagher
 • äruodhis- )
 • arvodhis diur
 • ärwodhis- )
 • arvodhis fikin
 • ärffuodhis- )
 • arvodhis folk
 • äruodhis- )
 • arvodhis fulder
 • arvodhis för (ärvades-),
 • arvodhis gärning
 • ärwodhis- )
 • arvodhis hion
 • erwodhis- )
 • arvodhis häster
 • ärfuodhis- )
 • arvodhis liverne
 • ärvodhis-.
 • ärwdhis- )
 • arvoþis lön
 • äruoþes-.
 • erwodhis- )
 • arvodhis lös
 • ärwodhis- )
 • arvodhis man
 • äruodhis-.
 • ärw þis-. ärwþys-),
 • arvodhis time
 • ärwodhis )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚱᚠᚮᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
VNB
Vadstena Nunnas Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back