Äsia

Old Swedish Dictionary - äsia

Meaning of Old Swedish word "äsia" (or æsia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äsia (æsia)
ässja, smideshärd. " han greep glöþheet iärn af äsionne" KL 190. ma han wäl liknas smidhio bälgh som är fullir mz wädhir vidh äsiona (conflatiorium) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 328. " til thäs hon vardhir reen som gul hulkit som rensas. .. j ässionne oc moteno (formace et formella)" ib 3: 107. Ber 122. Su 128. " swa som vellendes äsyä fore M hambrom" LfK 255. the. .. kommo til enä smidhio; ther war j twa esior Pa (Tung) 35. mänghandis alstingis wäl samman j äsyonne PM 78.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äsia may have also been written as æsia

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • esia.
  • äsyä.
  • ässia )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛋᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back