Aslata

Old Swedish Dictionary - aslata

Meaning of Old Swedish word "aslata" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aslata
öfverskridande af rätta gränsen vid hö- el. södesbergning så att man slår el. skrä in på grannens område. presbiter delinquens et hhabitans in fundo ecclesie mendabit episcopo ius regium et eciam prouinciale, preter byiarbygningæ, id est, lidh, garþa, aslator, apløghior, tiællbruth, akernaam Gummerus Syn-stat 64 (1278-1317, afskr. fr. förra häflten af 1400talet); jfr VGL IV 21: 33.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛋᛚᛆᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

VGL
Vestgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
➞ See all works cited in the dictionary

Back