Ata

Old Swedish Dictionary - ata

Meaning of Old Swedish word "ata" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ata
ätande. " diäwlen vm stride första man mz ato" Bu 207. " tholik aata vare wärdh meere lön än fasta" Bir 3: 127. MB 1: 190. MP 1: 20, 98, 267, 334. Jfr for-, ivir-, kiöt.-, of-ata.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back