Aterbinda

Old Swedish Dictionary - aterbinda

Meaning of Old Swedish word "aterbinda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterbinda Old Swedish word can mean:

aterbinda
1) bakbinda. " händirna syntis. .. atirbundna a bakin" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 95.
aterbinda
2) binda för. atirbundo thin öghon ST 172.
aterbinda
3) återknyta, återförena, förena. reliogio haffwer nampn aff atherbindilse, i huilke wi ather bindhom oc tilbindhom wara siäla. .. enom oc sannom gudhi LfK 18.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᛒᛁᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back