Aterdragha

Old Swedish Dictionary - aterdragha

Meaning of Old Swedish word "aterdragha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterdragha Old Swedish word can mean:

aterdragha
1) draga tillbaka, hopdraga, sammandraga. ond vätzska ok heet atirdraghir oc kryMPer tungona MP 1: 264. " jn älfwin atirdroghos (contrahebantur) til bakin" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 136.
aterdragha
2) draga tillbaka, hålla tillbaka, locka tillbaka. han vilde min hugh atar dragha (retrahere) fra þin (för þik ok tel sin Bu 141. " atherdragher annan fran thz closter hwar reglan wäl halz" LfK 153. atherdragx mangher aff godho liffwerne ib. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 219, 3: 63. " än mik eigh atar droghe guz äpte döme" Bu 509. " ängin luste atir drogh han" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 302. " hindrade them ok atirdrogh them at the skulin ey fructsamlika leta oc finna helsona" ib 381. " hindrade them älla atir drogh them at leta sannan gudh ib. "
aterdragha
3) åter företaga. atirdragha (retractare) sina förro gerninga RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 231. ib 401.
aterdragha
4) draga tillbaka, tåga tillbaka. han badh them strax ater draga RK 2: 4205. - Jfr dragha ater.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚦᚱᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back