Aterdriva

Old Swedish Dictionary - aterdriva

Meaning of Old Swedish word "aterdriva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterdriva
förkasta. " j thinne pino. .. vardh tu atirdrufuin oc wanwördadhir swa at mordaren barrabas oc röffuaren waro tha meer wördhe än tu" SkrtUppb 171. SvB 106 (slutet af 1400-talet). tillbakavisa, logilla, göra om intet. i tässe ympno nidherslas oc atherdriffuas fira kätteri JMÖ 47. - upphäfva, göra om intet. at jach äller myna ärwinghia haffui thes jnga makt thetta skipte otherdriffua Svartb 118 (1363).

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • other- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚦᚱᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back