Aterhalda

Old Swedish Dictionary - aterhalda

Meaning of Old Swedish word "aterhalda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterhalda Old Swedish word can mean:

aterhalda
L.
aterhalda
1) återhålla, tillbakahålla, häjda. draghit Suä[r]þ atar hAlda Bu 509. " thu rätuisonna sool atirhiolt soogislanar thina" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 194. " haffsgrwndhen atherhullo theris fötir" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 160. " aterholda eeldzsens krafft" KLosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 284. gat. .. han ey atirhAllit tarana KLemning. 1860. SFSS.">Bo 156. gömde jak oc atirhiolt hans tungo oc hiärta KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 40. atirhAlla sina tungo aff huario ondo ordhe ib 3: 178.
aterhalda
2) qvarhålla, fasthålla, behålla. diäflana som snäria siälana mz syndom oc atirhAlda MP 1: 198. atirhiolt lgudz likama j sinom mun KL 23. " at Alt atirhAlla ok enkte wtgiwa" ib 126. " nittan vaghir guldz atirhiölt han ok gömde" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 432. ib 202. " hulka synder j atirhAldin the äru atirhAldna när gudhi" MP 1: 127. ib 2: 79. " gaff sinom apostolis makt at forlata synder oc atherhAlla, thz är ey forlata" Su 316.
aterhalda
3) behålla, bevara, förbehålla. atirhAllande sik. .. milhetina KLemning. 1860. SFSS.">Bo 137. " the frome männene, huilke herran haffuer sik atherhAldit som ey bögdho sin knä för affgudhät baAl" Su 61.
aterhalda
4) hålla sig tillbaka, häjda sig, styra sig. swaradhe them ater hAlla rast Al 3890. - afhålla sig. atirhiollo af lastom MP 2: 55. " jak ey aterhyölt aff syndomen oc thu aterhyölt aff näfstenne" KLosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 94. --

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -holda LfK 276, 284. -halla),
  • aterhalda sik , afhålla sig. atir haldom os. .. af owirflödelikhet Bir 1: 192. ib 18. LfK 276. - Jfr halda ater.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚼᛆᛚᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
➞ See all works cited in the dictionary

Back