Aterklanda

Old Swedish Dictionary - aterklanda

Meaning of Old Swedish word "aterklanda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aterklanda
genom rättegång söka åtefå, återkräfva. Svartb 511 (1472).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • oter- Svartb 511 (1472)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚽᚱᚴᛚᛆᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back