Atgömol

Old Swedish Dictionary - atgömol

Meaning of Old Swedish word "atgömol" (or atgømol) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atgömol (atgømol)
aktsam, uppmärksam, omtänksam. " var liofwe herra var. .. skällikir oc atgömol (discretus et circumspectus)" Bo 88. ib 18, 89. var vakir oc atgöml (attenta) huru hon skulde sinom alra kärasta son taka var ib 5. " bianna äghare som aat gömol är vm sin by" Bir 1: 257.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so atgömol may have also been written as atgømol

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • aat- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚵᚯᛘᚮᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back