Athanke

Old Swedish Dictionary - athanke

Meaning of Old Swedish word "athanke" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

athanke Old Swedish word can mean:

athanke
1) åtanke. " hafwi thz for öghom ok a thanka" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 85. " mz innelikom athanka oc hiärtans warkunnan" ST 167. ib 180. - omtanke. hafdhe mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa wärlzlica thinga säuino oc athanka STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 321. -- eftertanke. mykyn athanka hafdhe clemens at finna oc vthleta vm nokot liiff skal wara äptir thenna lykamlika dödhin ST 39.
athanke
2) afsigt. " hult STadugt på sin förSTadgadha atanak" MB 2: 287.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚼᛆᚿᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back