Ätlägger

Old Swedish Dictionary - ätlägger

Meaning of Old Swedish word "ätlägger" (or ætlægger) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ätlägger (ætlægger)
släktgren. " skötom wi och skiliom the jordhena j Wallom vndan oss oc waarom ärfwingiom oc äptirkomandom oc vnDir Steen oc hans ätlägh oc arfwa" JämtlDipl 252 (1440). ther skal engen aff minom ätleg ther vppa tala ib 273 (1443). " skilde thet godz vndan sik oc sinom ätläg vnder Pädher oc hans ätläg" ib 277 (1445). vndan oss ok worum ärffuingom ok wndher sama äthlegh som fforre är skilth til alle odalss ok euerdeligh ego DN 14. 461 (1525).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ätlägger may have also been written as ætlægger

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ättlägger )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛏᛚᛅᚵᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back