Atskililika

Old Swedish Dictionary - atskililika

Meaning of Old Swedish word "atskililika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atskililika Old Swedish word can mean:

atskililika
1) olika. " ey ärw al thing jämlika älskande wtan atskillilika" Lgren. 1866.">Ber 14.
atskililika
2) särskildt, hvar för sig. gaff os atskilelika allom gudelikan kws Lg 3: 476. - Jfr oatskililika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • atskilelika.
  • atskillilika )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛋᚴᛁᛚᛁᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back