Atskililiker

Old Swedish Dictionary - atskililiker

Meaning of Old Swedish word "atskililiker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atskililiker Old Swedish word can mean:

atskililiker
1) som kan åtskiljas, upplöslig. än thät (ɔ: ordhit) ware atskillikit (separabile) aff gudhi fadhir ok them hälgha anda Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 215. " önskanDis at war kärlika samanbliffwilse skulde haffua warDit äwärdelika oc aldrig aatskililikin" Su 378. Jfr oatskililiker.
atskililiker
2) skiljaktig, olik, af olika slag, åtskillig. thässin thry waro atskillekin (Differntia) aff sik i a syn waru ok smak Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 221. swa som synDirna äru mangfalla oc vmskiptelica swa äru ok pinona mangra handa oc atskillica Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 19.
atskililiker
3) särskild, enskild. " ey haffwer jak j tik thz ällir thetta atskililika ällir besynnerlika goth, wtan alt oc thz högxsta godha" Su 275.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • aatskililikin.
  • atskilliker.
  • atskillikin.
  • atskillekin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛋᚴᛁᛚᛁᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back