Atskötin

Old Swedish Dictionary - atskötin

Meaning of Old Swedish word "atskötin" (or atskøtin) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atskötin (atskøtin)
uppmärksam, aktgifvande. o huru höuiskom lthom brudhom bör at vara ok idhelica aat sik atskötnom j sidhom oc ordhom ok gerningom Bir 2: 256.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so atskötin may have also been written as atskøtin

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᛋᚴᚯᛏᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back