Atvakta

Old Swedish Dictionary - atvakta

Meaning of Old Swedish word "atvakta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

atvakta
vara uppmärksam, gifva akt. aff siälffwe naturinna opwrakilsom, manas hon at atwakta (attendere) SpV 3. - med prep. hwat ey wilt thu naktot litith athwakta om thänna hälgha blomstirs lwkt (floris odorem advertere) SpV 27. - part. pres. atwaktande, uppmärksam. atwaktande hörare til gudz ordh MP 5: 227.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛏᚠᛆᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back