Avärka

Old Swedish Dictionary - avärka

Meaning of Old Swedish word "avärka" (or aværka) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

avärka (aværka)
L: bruka, nyttja. byggia oc awerka sin deel GS 58 (1474). then hopen. .. intagha, täppa oc awerka sigh til gagn ib. " awerkar hans lutt ib. -- olofligt sätta sig i besittning af. olofligt taga. dömdes ffrv anna xvj k[arp] korn igen wtaff tartilaby som the haffua awerkät aff hännes lando" BtFH 1: 205 (1509).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so avärka may have also been written as aværka

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛅᚱᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
➞ See all works cited in the dictionary

Back