Aväxter

Old Swedish Dictionary - aväxter

Meaning of Old Swedish word "aväxter" (or avæxter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aväxter Old Swedish word can mean:

aväxter (avæxter)
L.
aväxter (avæxter)
1) det som växer på något, växt. jordhin rördhis mz allom lsinom thunga ok auäxstom Bir 2: 264. the. .. som hawa litadhan ögxsten mz nakrom awäxt MB 1: 80.
aväxter (avæxter)
2) gröda, afkastning. " yMPnin iordhinna affuäxtir" MP 1: 256. " epter thy som solen skipar sik til war epter thy timis iordhinne affwäxter" MB 1: 44. skipadhe han henna (jordens) awäxt ib 58. skapadhe thridhia dagh alzskona iordhinna affwäxt ib 59. ib 61, 86, 162, 238, 340, 427. " som offrin the iordhenna afuäxte som laghin biudha at offra" MP 2: 225. tha wardir mökit korn oc awexta öfre LB 3: 185. bar honum hundradha awaxt MB 1: 209. " samansanka frwkt oc affwäxt" ib 372. - Jfr arsädhis aväxter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aväxter may have also been written as avæxter

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • affväxter.
  • avaxter )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛅᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back