Ävigha

Old Swedish Dictionary - ävigha

Meaning of Old Swedish word "ävigha" (or ævigha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ävigha (ævigha)
för evigt, Alltid, beSTändigt. aff hulket huss Alexander medh sina arffua ewige och arlige wtgiffue skAl söndax Almosen STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 245 (1493). " hulkit lette hussz fförscrifne huSTru Barbro. .. ewige haffua skAll" ib 2: 297 (1496). hulket som swa ewige och äuerdeliga STanda och bliffua schAl STb 3: 112 (1493). ib 3: 133 (1493). " huilkit bröderligit och kerligit hussa ok tompta skyffte swa til gich och ewyghe oss j mellen wara scAll" ib 3: 176 (1494). " medh begges ware godhuilia och samtyckio. .. schAl myn forscriffne brodher. .. medh theris arffua ewyghe haffwa, nywtha och behollet tet STora gambla hörnhwsith" ib 3: 176. " huilketh tette huss for:ne huSTrv Barbara besath tilforin. .. och än nw sidan hafft haffuer och ewige haffua schAl ib 3: 292 (1492). Oleff Nielsson schAl haffua, nywte och ewige beholle then gardh" ib 3: 427 (1499). ath han skulde haffua ok nywta ewijge tet Alna thAl ib 4: 113 (1506). at swa wtan Alt effer tAll och gensigilse STadugt och faST ewige bliffue skulle ib 5: 72 (1515). Guds hielp, then wij ider befAlle ewige ib 5: 317 (1520, Kop).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ävigha may have also been written as ævigha

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • evigha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚠᛁᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back