Axl

Old Swedish Dictionary - axl

Meaning of Old Swedish word "axl" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

axl
axel, skuldra. huilkin eth kors ba a sinne axl Bil 592. " at leta äpte thy tappadho fareno hulkit thu bar a thinom eghnom axlom atir til himerikis hiordh" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 35. " KLemning. 1860. SFSS.">Bondin hawir hardha axlar" ib 134. ib 99, 182, 197. KL 22. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 347. MB 1: 204. KLemming. 1844.">Fl 1878. Iv 4585. Su 350. MB 2: 408. hwg honum hwffwdit i axlena ned RK 3: 4265. --

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar )
  • axla ben ,
  • axla smidhe ,
  • axla värker ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛋᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back