Axla

Old Swedish Dictionary - axla

Meaning of Old Swedish word "axla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

axla Old Swedish word can mean:

axla
1) lägga el. taga på axlarna. hwar som äi axlar hetto äller hat (blottar hufvudet genom att nedfälla hufvudbetäckningen på axlarna) SMG 150 (jfr Ihre: iviraxlader; Schlyter, Ordbok ivin axlaþer).
axla
2) öfverlägga, underhandla. tha ther om war länge axladh (cum diu de his consilium ageretur) MB 2: 323. " the axladho swa länge at orpha kyste syna swäro ib 208. "

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛋᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SMG
Stadga för ett Jungfru Mariæ Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back