Bädhil

Old Swedish Dictionary - bädhil

Meaning of Old Swedish word "bädhil" (or bædhil) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bädhil (bædhil)
bo, näste, rede. bildl. skynda. .. at wt gaa af thinom badhul älla redhir Bir 1: 301. " huru trangir ok fwl ok oren likamansins redhir ok badhul är ib 300. jak lagdhe thik j höghfärdhhina bädhil" ib 3: 136. Se Rydqvist 6: 64.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bädhil may have also been written as bædhil

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • badhul )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛅᚦᚼᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back