Baker

Old Swedish Dictionary - baker

Meaning of Old Swedish word "baker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

baker Old Swedish word can mean:

baker
rygg. "bar siþan som barnen a sinom bak" Bu 172. " bar. .. conona säk a sinom baki" ib 174. " fatigh man hawer ä Bo a bachi" GO 707. han takir sotta sängena a bakin oc gaar heem til sin Bo 109. " läto varom herra ihesu binda hänDirna atir vm bakin" ib 191 " bardhe siälfwir sin bak " Bil 801 " hans bakir är swa som kol " Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 70. " hafwande thunga byrdhe a bakenom ok armomin" ib 279. " vände han bakin til mik" ib 2: 63. MD 127, (S) 222. Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 138, 5: 38, 39. Iv 1328. rader iak at wij stiGOm aff hästana oc wändom bakana saman Di 90. " at ridha owir sina stora hästa bak" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 260. " at enghin mathe fAlla af hans (hästens) baki" Bil 732. " hon steegh aff baak (ned Från hästryggen)" Iv 2203. " the sprunGO a bak (på hästryggen, steGO till häst)" Fl 1836. " amlung stiger a hans (hästens) baag" Di 144. " kasta gudh ather wm sin bak (post dorsum suum)" Ber 237. " tAladhe illa oppa thin bak" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 221. Iv 5532. " hwath orkin ij fore transaGOras saka Alexandrum nw forwraka äller ij wilin transGOras sak taka oppa idhar bak (åtaga eder?)" Al 1722. " säthia försaat stadenom vppa baken äptir (post eam)" MB 2: 20. " adverbielt med föregående prep.
baker
1) till baka. tronna ovine skulu fAlla til baka (retorsum) Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 17. iak drogh mik tha ater til baka Iv 251. ib 4949. Fr 2920. Al 4501, 5360. MP 2: 11.
baker
2) "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar) ,
  • a baki
  • a bak )
  • at bak ,
  • af baki
  • af bak )
  • til baka ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back