Bäkker

Old Swedish Dictionary - bäkker

Meaning of Old Swedish word "bäkker" (or bækker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bäkker (bækker)
bäck. " idem bec fluit in aquam que uocatur Butn" SD 1: 228 (1222-30). gat eigh taram (för tarom) hAldet vtan runno som bäccar Bu 12. " vidh een bek" Bil 709. mange bäkkia oc sma göra stora aa GO 37. bätra är stämma bäk en aa ib 38. " forbannadhe badhe äär oc bäkkia" MB 1: 294. ib 58. Bo 85, 193, 200. Al 3369. i ortnamn. de lynnurabec SD 1: 688 (1210-16, nyare afskr.). inter duos rivos videlicet fiscibech et wxnabec ib 2: 85 (1289). " ad riuulum qui wlgatiter dicitur stenbæk" ib 487 (omkr. 1307). - Jfr vatnbäkker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bäkker may have also been written as bækker

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -iar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛅᚴᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back