Ban

Old Swedish Dictionary - ban

Meaning of Old Swedish word "ban" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ban Old Swedish word can mean:

ban
af verldslig eller andlig myndighet gifvet Bud eller förBud, det genom öfverträdande af ett sådant åtdragna straffet, särsk. svårare kyrkostraff.
ban
1) bann, uteslutande från kyrkans gemenskap och kyrkans förmåner. jwir them ok thera willo lyste pauin ban Bil 644. " iui alt þit fölghe lysto þe (Judarne) ban" Bu 77. " lyustir i ban" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 38. ib 2: 73. KL 118. " som j banne waro" Bil 698. ib 764. är i gudz banne oc the helgho kyrkiu SD NS 2: 323 (1410). " at mich skall komme ban eller inerdicht oppa" FM 241 (1505).
ban
2) förbannelse. " forbyuþande. .. vndi guþz ban oc varrä fru" SD 5: 562 (1346). ib 567. ib NS 2: 26 (1408). (fik han).. . ban for bläzan Bil 215. MB 1: 213. " them modhogha diäflenom gar rädhelica ryghelikit ban owir" Bo 124. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 143, 2: 323. liws thit ban ower thetta folk MB 1: 412. ib 427, 431.
ban
1) gärning som medför bann. gigh sidhan i sama bandz gerningh (d. v. s. medan han var i bann för denna gärning) holda messa FH 1: 124 (1490-talet, gammal afskr.).
ban
2) gärning som medför förbannelse. MB 2: 18.
ban
1) bannlysning. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 203. BSH 5: 238 (1508) , 521 (1512).
ban
2) brott som medför bannlysning. badhe for Biltogha maal banzmaal oc swa for thän skadha (144).
ban
3) förbannelse. " j them timanom önskade josue banzmaal offwir jericho" MB 2: 16.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • banz buker ,
  • banz domber ,
  • banz gärning ,
  • banz mal ,
  • banz vadhe
  • -wode )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back