Bänker

Old Swedish Dictionary - bänker

Meaning of Old Swedish word "bänker" (or bænker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bänker (bænker)
bänk. "lagdhe sik vppa en bänk at SOwa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 126. the bänkia (ɔ: varo) aff cypres ok swa the pSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla STrand. 1853.">Fr 370. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4634, 8163. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8653. ST 422. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 589. SO 24, 78, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLeda STugunne mz högiende om benckianer ib 112. - JSTrand. 1853.">Fr bruþ-, brudha-, fläske-, fäghe-, gafl-, gildis-, iärn-, qvinna-, STovu-, öl-bänker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bänker may have also been written as bænker

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -iar.
  • -iom Lg 589),
  • bänkia dyna
  • benke- )
  • bänkia klädhe
  • bänke- )
  • benkiäkledher HSH 20: 88 (1507), 89.
  • bänkia lakan
  • bänke- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛅᚿᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back