Bannilse

Old Swedish Dictionary - bannilse

Meaning of Old Swedish word "bannilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bannilse
förbannelse. Lg 3: 41. Jfr forbannilse.

Part of speech: nn

Additional information: pl.?

Grammatical aspect: pl.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚿᚿᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back