Bardhskärare

Old Swedish Dictionary - bardhskärare

Meaning of Old Swedish word "bardhskärare" (or bardhskærare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bardhskärare (bardhskærare)
barberare, fältskär. " sende swa bud effter en bardskärare" Va 27. MB 2: 122. Vallius. 1845.">PM XXIX, XLIII, 46. BSH 5: 421 (1510) , 480 (1511).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bardhskärare may have also been written as bardhskærare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bardskärer BSH 5: 421 (1510).
  • baarskärare: -aren MB 2: 122),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚱᚦᚼᛋᚴᛅᚱᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back