Barfridher

Old Swedish Dictionary - barfridher

Meaning of Old Swedish word "barfridher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

barfridher
= barfridh 2. täs flere barfridhi tän mur hauer jwi allom portom, hornom ok wikom, täs fastare är täth hus KS 85 (208, 93). suå måghe torn ok barfridhi wäria för blido kaste ib 86 (210, 94). - borg, slott. MB 2: 277.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚱᚠᚱᛁᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back