Barka

Old Swedish Dictionary - barka

Meaning of Old Swedish word "barka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

barka Old Swedish word can mean:

barka
1) barka, taga barken av (ngt), avbarka. engen. .. barke timber vtan loff STb 1: 465 (burspr). vii (7) arbetiskarla, som barkadhe timbreth HLG 2: 6 (1509). en arbetiskarl, som barkadhe sparranar ib 15 (1510). ib 104 (1519).
barka
2) barka, lägga (hudar) i barklag, garva. late mänta om höSTe ij (2) vxahuder oc bark vj (6) vxahuder oc vj (6) kohuder Arnell Brask: BiI 28. v (5) barkede huder HLG 2: 107, lib 3: 95 (1528), 106 (1528), 117 (1529). - Jfr mosbarkadher

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚱᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back