Barmhärtogher

Old Swedish Dictionary - barmhärtogher

Meaning of Old Swedish word "barmhärtogher" (or barmhærtogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

barmhärtogher (barmhærtogher)
barmhertig, varkunsam. " the waro badhin mild oc barmhertogh ofwir then fatigha" ST 55. ib 385. " at han matte barmhertoghir wara oc miskunsambir at spisa then fatika" ib 237. Su 208. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 368. Jfr obarmhärtogher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so barmhärtogher may have also been written as barmhærtogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • barmhertogher.
  • barmhiärtogher Lg 3: 368),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚱᛘᚼᛅᚱᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back