Barndomber

Old Swedish Dictionary - barndomber

Meaning of Old Swedish word "barndomber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

barndomber
barndom. "i warom barndoom" SD 5: 374 (1344, nyare afskr.). Bir 2: 281, 3: 158. " aff barndom til älle" Lg.">Bil 333. " hafdhe sanctum dyonisium kiäran patronum af barndom" Lg.">Bil 345. ib 115. jak. .. är af minom barndom i äruodhe Bo 21. ib 29. Bir 1: 330. Lg 3: 537 (hvarest i st. f. barnom bör läsas barndom).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • barnedomber: -domen FH 5: 230 (1516) ,
  • barndoms alder ,
  • barndoms ar ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚱᚿᚦᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back