Barza

Old Swedish Dictionary - barza

Meaning of Old Swedish word "barza" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

barza
ett slags fartyg, nyttjadt ss krigs- och lastskepp. miste enä barza RK 2: 1761. " i sinne bartze them wäl fäste" ib 8352. " mz iiii barsar aff finlandh kom" ib 3: 3239. " wi skole haffua wara bartze igen medh all sin tyg ok takel" BSH 4: 240 (1498). " then stora bardsan" ib 5: 171 (1507). FH 7: 66 (1505). FM 342 (1507), 343.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚱᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back