Bas

Old Swedish Dictionary - bas

Meaning of Old Swedish word "bas" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bas Old Swedish word can mean:

bas
L.
bas
1) bås. " skal. .. strös nokoth wndy them (korna] j baasen ath the liggia blöth" Vallius. 1845.">PMSkr 219. - litet, för mindre husdjur avsett hus, stia; gåsstia. göris oc baas (haræ) thär the (gässen) skwla liggia oc wärpa mwrath firakanth hwar kanthen tre föther langer hwilka som kwnna stängias ather mädh dörVallius. 1845.">PM Vallius. 1845.">PMSkr 263. " när the haffwa ena reso worpith thär jnne j baasenom" ib 264. Jfr ko-, oxa-bas. 2) skjul, hydda. sankte birgitte (brite) bas, sannolikt om vid Vadstena kloster befintlg hydda Vari vägfarande (mot en frivillig avgift) kunde få härbärge. Jfr Silfverstolpe, VKU s. XIX thätta haffwa leffwandis giffwith. .. sancte brite bäs (mark) 3 VKU 18 (1541). " för the tingh, som sälias. .. sancte brithe baas (mark) 2" ib 22 (1541). ib 47 (1546). tre män gaffwo för sanctebirgitthe boos (mark) 12 ib 55 (1549). - Med avs. på ordets förekomst och betydelse jfr för övrigt Sahlgren, Namn och bygd 8: 161 f.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • baas.
  • boos VKU 55 (1549)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back