Basunare

Old Swedish Dictionary - basunare

Meaning of Old Swedish word "basunare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

basunare
basunblåsare. " wor kere höwitzsmnas baswnare" STb 1: 246 (1480). Skotteb 186 (/1464-65).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bassyner Skotteb 186 (1464-65) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᛋᚢᚿᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back