Bater

Old Swedish Dictionary - bater

Meaning of Old Swedish word "bater" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bater
båt. "j een baat herra Frederik gik" Fr 2329. ib 2333, 2336, 2338. RK 2: 2637, 2641, 2661, 3121. - särsk. skeppsbåt. the cristnu flögdhu j batin ok hioggo sundher batfästuna Bil 253. " ware gaffwe sig i moth thöm och slogo thöm til batzs" BSH 5: 14 (1504) : PM XIV. - (?) alla baathe hielpe, sa längie han faar mer BSH 4: 281 (1501). - ss tilnamn. andreas, dictus bat SD 2: 117 (1291). - JFr siuärings-, skip-, skytta-, skäria-bater.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • baater. botth: botther BSH 4: 321 (1502) ),
  • bata leþ ,
  • bata täkt ,
  • bats dref ,
  • batsfarmber ,
  • batshaki
  • badhzhaki: -a Fr (Cod. F) 2508),
  • batsman
  • baatzman )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back