Baþe

Old Swedish Dictionary - baþe

Meaning of Old Swedish word "baþe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

baþe
både. " baþe. .. ok (i rimslut kan baþe få sin plats efter sista leden), både. .. och baþe i stockholme oc annar staþ" SD 5: 562 (1346). " bathe for mannum ok Almänning" ib 1: 669 (1825, gammAl afskr.). baþe wari män ok swa adþi ib. " maria baþe moþer ok mö" Bu 11. " han varþ baþe þrötar ok siukar" ib 174. baþe firi lekom ok lärþom ib 50. " lät sik hafwa fangit mikla badhe skam ok skadha" Bil 115. " Alle matto han badhe see ok höra" ib 118. " slotoch län badhe" RK 2: 5301. - äfven då de förBundna lederna äro flere än två och således mer än ett ok följer. badhe bedröfdhe oc rädde oc fulle mz vmsorghelicom thankom Bo 163. " ok kan i detta fAll uteslutas, dock ej framför den sista leden. baade mädh stadz rät, mädh landz lagh ok mädh kiRKio rät" SD NS 1: 200 (1402). " badhe til mat dryk ok kläde" RK 1: 2629. - badhe. .. swa. både. .. och. bade mz armBorst sa mz spiwt RK 2: 6192. MD (S) 271. - eigh. .. äller. .. badhe (i rimslut), hvaRKen. .. eller. wi bedhomps änga större madhe ey til dryk äller ätan badhe Al 6100.

Part of speech: kn

Grammatical aspect: konj.

Alternative forms or notes:
  • baade.
  • baþä Bu 185.
  • badha Bil 357.
  • boda SJ 160 (1447).
  • bodhe MD 78.
  • bodenn FH 6: 80 (1495).
  • badh Al 3208.
  • bad BtFH 1: 147 (1506) , 149 (1506), 167 (1508), 180 (1507). bod ib 174 (1506).
  • boodh FM 346 (1507)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back