Bedröva

Old Swedish Dictionary - bedröva

Meaning of Old Swedish word "bedröva" (or bedrøva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bedröva Old Swedish word can mean:

bedröva (bedrøva)
1) bringa i oordning, förvirra. " foth föLgdho oc bedröffwadho madyan" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 91. " bedröffde allan theres häär (turbato omni exercitu eorum)" ib 93. " wordho här aff alle fiendhena forfärade oc bedröffde" ib 91. " herran gudh bedröffde them aff israels ansikt äller asyn" ib 28. " är bedröfdher i allom sinom sinnom" Lgren. 1866.">Ber 263. " som swa wredher ok bedröfdher ware som han" ib. " vee them bädröffuade fane" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 180.
bedröva (bedrøva)
2) plåga, oroa, bedröfva. gud bedröffue then thz giorde oc wilde KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6884. " äpther swa är at thu hafwir oss bedröfft (turbasti), tha skal herran gudh tik bedröffwa (conturbet)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 19. sorghful aff gang skal bedröfwa oc myKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia hans glädhesfullo opbyrgning KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 360. " bedröfwa ok thwinga mina vini" ib 1: 15. - part. pret. orodad, bedröfvad. for hans skuld var hon i nat mykyt bedröfdh KL 381. " som bedröfdh hiärta hawa" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 107. " badhe bedröfdhe oc rädde" ib 163. Lg 662, 826. thin bedröfdhasta modhir KLemning. 1860. SFSS.">Bo 213. Lg 3: 94. " bedröfdista modhren ib 93. - bedröflig, sorglig. alre hafdhe iak swa beska oc bedröfdha pasca" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 169. " alla bedröfwadha thanka" Lgren. 1866.">Ber 259.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bedröva may have also been written as bedrøva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bä-. -de, -der, el. -adhe,
  • bedröva sik ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚦᚱᚯᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back