Bedrövilse

Old Swedish Dictionary - bedrövilse

Meaning of Old Swedish word "bedrövilse" (or bedrøvilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bedrövilse Old Swedish word can mean:

bedrövilse (bedrøvilse)
1) förvirring, oordning. " naturlica astundilsin ok vilin vmuändis til bedröuilse oc naturinna fordäruilse" Bo 140. LfK 36.
bedrövilse (bedrøvilse)
2) betryck, vedermöda. likamans bedröffuilse (presSura) Su 198. " aller israels almoghe vndher syndenne kommo j mykin bedröffwilse" MB 2: 15. Va 9. RK 2: 6757, 9352. BSH 3: 176 (1446).
bedrövilse (bedrøvilse)
3) bedröfvelse. " häluitis sorgher oc bedröffuilse" Su 233. MB 2: 196, 204. Va 5, 6, 7.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bedrövilse may have also been written as bedrøvilse

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bödröuelse BSH 3: 176 (1446)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚦᚱᚯᚠᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back