Begiva

Old Swedish Dictionary - begiva

Meaning of Old Swedish word "begiva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

begiva Old Swedish word can mean:

begiva
öfvergifva, lemna. "the begaffwo badhe raadh oc snille" Al 8994. " nw bigifwer iak Alla mina tröST" ib 2388. " sedhen SOm iag thz hörde iag thz begaff" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5257. - part. pret. begivin, SOm inträdt i kloSTer. swa är thz mz preSTom oc begifno folke ST 426.
begiva
1) afSTå från. begafwo sik tha Alla tröST Al 10466.
begiva
2) begifva sig (till något STälle el. i någon STällning). sigh annan tijdh till gifftermåhl begiffwa (ingå giftermål) SO 212.
begiva
3) yppa sig. om eder tillfälle noghreledis sig begoffue FM 524 (1511).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bi- )
  • begiva sik ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚽᚵᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back